sobota, 20 grudnia 2014

Ruchy w stawach
Dokładne analizowanie każdego wykonywanego ćwiczenia wymaga poznania ruchów tułowia i kończyn, które są
możliwe dzięki stawom. Celem tego artykułu jest nauczenie rozpoznawania stawów oraz ruchów w nich zachodzących. Zrozumienie tej tematyki ułatwi analizowanie ćwiczeń.


Rodzaje stawów:
Wyróżniamy trzy typy stawów:       Stawy nieruchome (ścisłe) są to trwałe połączenia kości, które uniemożliwiają wykonywanie ruchów. Przykładami takich stawów są połączenia czaszki nazywane szwami, lub też wklinowania, czyli umocowanie zęba z zębodole
·          

      
      Stawy ruchome w niewielkim stopniu (półścisłe) stawy takie umożliwiają ruch minimalny. Przykładem takich stawów są stawy krzyżowo-biodrowe.
·         


         Stawy ruchome (maziowe), które umożliwiają ruchy w różne strony w zależności od ich kształtu, wielkości i budowy


    Poniżej zajmiemy się stawami ruchomymi (maziowymi) które, analizując pod kątem ruchu w stawach ,są dla nas najbardziej istotne. Składowe stawu maziowego to torebka stawowa oraz błona wewnętrzna maziowa, która nawilża powierzchnie stawu wytwarzanym płynem. Przykładami stawów maziowych są: stawy rąk i stóp, kolanowy, biodrowy, stawy kręgosłupa, łokciowy, barkowy.    Podejmowanie codziennych czynności związanych z aktywnością ruchową takich jak bieganie, pływanie, czynności życia codziennego jak np. podnoszenie filiżanki kawy powoduje, iż pod wpływem stymulacji nerwowej powstają ruchy w poszczególnych stawach.    W ruchach stawów można dopatrywać się pewnych prawidłowości. Najczęstsze ruchy są wykonywane w tych samych anatomicznych płaszczyznach. Zgięcie w kolanie, barku, biodrze odbywa się w płaszczyźnie strzałkowej.


    Nie można tylko nazywać tylko ruchu i kończyny lub części ciała, należy sprecyzować, o jaki staw chodzi, np. wyprost nogi nie precyzuje czy chodzi o kolano, kostkę czy biodro. Należy dobierać ruchy parami. W każdym momencie musi istnieć ruch powroty do pozycji wyjściowej. Typowe przykłady takich par to: zgięcie-wyprost, odwodzenie-przywodzenie, skręt do środka i na zewnątrz, wysunięcie i cofnięcie.    Istotne jest to, iż nazwy ruchów odnoszą się do osoby stojącej w pozycji anatomicznej. Dlatego zgięcie łokcia oznacza ten sam ruch i to niezależnie od tego, w jakiej jesteś pozycji: czy stoisz siedzisz lub leżysz.
Główne ruchy w stawach 
Specyficzne ruchy

Ruchy w stawach
Zdjęcia wykorzystane z www.foter.com 


__________________________________________________________________________________________________________________

mgr  Rafał Bytomski
 _________________________________________________________________________________________________________________

ODWIEDŹ MOJE PROFILE