czwartek, 11 grudnia 2014

Płaszczyzny i osie ciała

Ucząc się czy też powtarzając wiadomości na temat ludzkiej anatomii warto zacząć od płaszczyzn i osi ciała. Zagadnienia
te są niezbędne, a wręcz konieczne do zrozumienia ruchów zachodzących w tułowiu i kończynach, dzięki pracującym mięśniom. Informacje te są również potrzebne w bardziej precyzyjnym określeniu położenia części ciała, a w szczególności narządów.  Zrozumienie tej tematyki ułatwi analizowanie ćwiczeń.Zarówno płaszczyzny i osie ciała stosujemy w odniesieniu do standardowej pozycji ciała nazywanej pozycją anatomiczną.


Pozycja anatomiczna:
 

  •  ciało jest zwrócone twarzą do przodu
  •  ramiona zwisają swobodnie wzdłuż tułowia 
  •  dłonie są skierowane do przodu
  •  stopy złączonePłaszczyzny ciała: Przez ciało człowieka umownie przechodzą trzy płaszczyzny ciała:  • płaszczyzna strzałkowa(pośrodkowa) przechodzi wzdłuż ciała dzieląc je na połowę lewą i prawą. Wyznaczają ją dwie osie pionowa i strzałkowa.
  • płaszczyzna czołowa przechodzi pionowo przez ciało, prostopadle w stosunku do płaszczyzny strzałkowej. Dzieli ciało na część przednią i tylną. Wyznacza ją oś pionowa i pozioma.
  • płaszczyzna pozioma przechodzi poprzecznie przez środek ciała dzieląc ją na część górną i dolną. Wyznaczona przez osie poziome i strzałkowe


Osie ciała: 

  

  • x - oś pozioma czyli poprzeczna biegnąca z lewo na prawo
  • y - oś pionowa czyli długa biegnąca z dołu do góry
  • z - oś strzałkowa biegnąca z przodu ku tyłowi Zrozumienie zagadnień osi i płaszczyzn ciała jest niezbędne do zapoznania się z kolejnym artykułem na temat ruchu w stawach. 
Zdjęcia wykorzystane z stron:

http://anatomy.ib.amwaw.edu.pl/edu/czlek/czlekosie.htm


__________________________________________________________________________________________________________________

mgr  Rafał Bytomski
mgr Anna Spalik-Bytomska
 _________________________________________________________________________________________________________________

ODWIEDŹ MOJE PROFILE